เหล็กปลอกเสาปลอกคานสำเร็จรูป

เหล็กปลอกเสาปลอกคานสำเร็จรูป

ข้อดี

  1. ลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่เหลือเศษในการตัดเหล็ก
  2. การเก็บรักษาง่าย ประหยัดพื้นที่ ง่ายต่อการใช้งาน
  3. 
การตัด และ ดัดด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย จึงทำให้สินค้าได้มาตรฐานทุกชิ้นงาน
  4. ผลิตด้วยเหล็กที่ได้คุณภาพ ได้ฉากทุกมุม สวยงามทนทาน ไม่ต้องเสียเวลาดัดเอง
  5. มีทั้งขนาด 6mm.ธรรมดา และ 9 mm. และรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า

ตารางแสดงน้ำหนัก เหล็กปลอกเสา-ปลอกคาน

ขนาด (กว้างxยาว)

น้ำหนักต่อตัวโดยประมาณ (กก.)

มัดละ 50 ตัว(ค่าน้ำหนักต่อมัดโดยเฉลี่ย)

10×10ซม. (4×4นิ้ว) 0.08 / ตัว 4 กิโลกรัม/มัด
15×15ซม. (6×6นิ้ว) 0.12 / ตัว 6 กิโลกรัม/มัด
20×20ซม. (8×8นิ้ว) 0.16 / ตัว 8 กิโลกรัม/มัด
10×20ซม. (4×8นิ้ว) 0.12 / ตัว 6 กิโลกรัม/มัด
10×25ซม. (4×10นิ้ว) 0.14 / ตัว 7 กิโลกรัม/มัด
10×30ซม. (4×12นิ้ว) 0.16 / ตัว 8 กิโลกรัม/มัด
10×35ซม. (4×14นิ้ว) 0.18 / ตัว 9 กิโลกรัม/มัด
15×25ซม. (6×10นิ้ว) 0.16 / ตัว 8 กิโลกรัม/มัด
15×30ซม. (6×12นิ้ว) 0.18 / ตัว 9 กิโลกรัม/มัด
15×35ซม. (6×14นิ้ว) 0.20 / ตัว 10 กิโลกรัม/มัด
15×45ซม. (6×18นิ้ว) 0.23 / ตัว 11.5 กิโลกรัม/มัด