กล่องเกเบี้ยน

เหล็กทับหลังรั้วสำเร็จรูป
เกเบี้ยน 2
เกเบี้ยน 2
เกเบี้ยน 2
เกเบี้ยน 2
เกเบี้ยน 2

เกเบี้ยน คือ

กล่องลวดบรรจุหิน เป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากลวดเหล็กตีเกลียวคู่ ทอเป็นตาข่ายถักเป็นรูปหกเหลี่ยม บรรจุหินอยู่ภายในกล่อง แผ่นตาข่ายแต่ละชิ้นซึ่งประกอบขึ้นเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากลวดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ตามมาตรฐานสากล หรือลวดเหล็กชุบสังกะสีและหุ้มพีวีซีหนา 0.4 – 0.6 มม. อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของน้ำทะเลหรือมลพิษจากสภาวะแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษ ขอบทุกด้านของกล่องเสริมความแข็งแรงด้วยลวดโครงกล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าลวดตาข่าย ภายในกั้นเป็นช่อง โดยมีแผ่นกระบังกันทุกๆ 1 เมตร (บางครั้งเรียกว่า 1 เซลล์) ตามความยาวของกล่อง ซึ่งทำจากแผ่นตาข่ายเช่นเดียวกับตัวกล่อง

มีขนาดช่องตาข่าย10×12 ซม. ความสูงกล่องมาตรฐาน 0.50 , 1.00 ม. ความกว้างกล่องมาตรฐานมีขนาด 1เมตร และ 2เมตร ส่วนความยาวกล่องสามารถผลิตได้ตามความต้องการ ภายในเป็นที่สำหรับบรรจุ หิน และมีแผงกั้นภายในทุกระยะ 1เมตร ตลอดความยาวกล่อง ได้มาตราตามาตรฐาน ที่ราชการต้องการ เช่น กรมโยธา กรมทางหลวง กรมทรัพยกรน้ำ กรมเจ้าท่ากรมชลประทานและ อบต ทั่วประเทศ เป็นต้น

ความเหมาะสมในการใช้งาน

  • เขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำ
  • เขื่อนป้องกันคลื่นและทรายชายทะเล
  • ฝายน้ำล้นในห้วยแม่น้ำหรือคลอง
  • ผนังกันดินและกันกัดเซาะคอสะพาน
  • ปิดทับหน้าไหล่เขาป้องกันพังทลาย

คุณลักษณะกล่องเกเบี้ยน

รายละเอียดกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของกล่องเกเบี้ยน ใช้กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปลูกบาศก์ ประกอบรูปตาข่ายเหล็ก นำมาพับขึ้นรูปกล่อง โดยมีลวดเหล็กโครงกล่องยึดขอบทุกด้านฝาปิดกล่องจะต้องแยกส่วนออกจากตัวกล่อง

คุณสมบัติของลวดเหล็กตาข่าย

  • ลวดโครง ( Selvedge Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
  • ลวดถัก ( Mesh Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300 ก/ตร.ม.
  • ลวดพัน ( Leclng Wlre ) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มม. และชุบสังกะสีปริมาณไม่น้อยกว่า 280-300ก/ตร.ม.
  • ลวดตาข่าย ลวดโครงและลวดพัน สามารถทนแรงดึง ( Tenslle Strength) ได้สูงสุดถึง 350 -550 นิวตัน/ตร.มม.
  • ( มอก.7-2532) และมีการยืดหดตัวจากการทดสอบแรงดึงลวดตัวอย่างยาว 30 ซม.ไม่น้อยกว่า 12%