ลวดหนามหีบเพลง

เหล็กทับหลังรั้วสำเร็จรูป

ลวดหนามหีบเพลง

ลวดหนามหีบเพลง หรือ ลวดหนามทหาร ตามหลักมาตรฐานสากล มีทั้งหมด 2 รุ่น คือ BTO-22 หรือ BTO-26 โดยใช้วัตถุดิบเหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี มีแถบแผ่นใบมีด หุ้มจับบนแกนลวดคล้ายหนาม และนำมาขดเป็นวงกลมไขว้หลายวงเป็นเส้นคู่ สามารถ ยืดออกคล้ายสปริงและเก็บเข้าเป็นขดอย่างเดิมได้ ใช้สำหรับเป็นเครื่องป้องกันและ กีดขวาง ตามบ้านเรือน สถานที่สำคัญต่างๆ เช่นโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สำคัญ ต่างๆของทางราชการ เป็นต้น

ขนาดที่ผลิต : ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50-90 เซนติเมตร

ลักษณะทั่วไป : Size 1 ขนาดรอบวงนอก 50-60 เซนติเมตร Size 2 ขนาดรอบวงนอก 70-90 เซนติเมตร

ความยาวใช้งาน : โดยประมาณ 10 เมตร

ชนิดวัตถุดิบ : เหล็กกล้าชุบสังกะสี

Reference
Number
Blade
Type
Thickness Wire
Diameter
Blade
Length
Blade
Width
Blade
Spacing
BTO-22 ลวดหนามหีบเพลง blade 0.5 ±0.05 2.5 ±0.1 22 ±1 15 ±1 34 ±1
BTO-26 ลวดหนามหีบเพลง blade 0.5 ±0.05 2.5 26 15 45 ±1